Doelstelling Project Accordeonorkest Noord-Nederland

1. Het projectorkest heeft ten doel: 
a. beoefening en promotie van de accordeonmuziek; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 


2. Het projectorkest tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het samenstellen van 
een of meerdere accordeonorkesten op projectbasis in wisselende samenstelling en andere
instrumenten met als doel het organiseren van concerten, deelnemen aan concoursen of
evenementen in samenwerking met orkesten of zangkoren.